Dla nauczyciela: Scenariusze

NAZWAPOBIERZ
Scenariusz oddechowy wokół klasówek, prac domowych i odpytywania
Scenariusz #01 PDF (588KB)
Przed lekcjami z trudną klasą
Scenariusz #02 PDF (305KB)
Lekcja o oddechu i stresie na godz. Wychowawczą
Scenariusz #03 PDF (462KB)
Wprowadzający PSO na Radzie pedagogicznej
Scenariusz #04 PDF (526KB)
Back to top of the page