Kontakt

Innowacja pt. Polska Szkoła Oddechu adresuje problem nadmiernego i długotrwałego stresu w polskim systemie edukacji. Skutecznym i najprostszym sposobem radzenia sobie z problemem są techniki świadomego oddychania. Autorzy innowacji pracują nad adekwatnymi materiałami, by trwale wzmocnić odporność psychiczną naszego społeczeństwa, zaczynając od uczniów szkół podstawowych, ich nauczycieli i rodziców.

Polska Szkoła
Oddechu

Inny Rytm

Inny Rytm to organizacja zajmująca się reedukacją oddechową. Autorzy innowacji: Adam Lewartowski, Igor Jankowski.
https://innyrytm.pl/

Popojutrze 2.0

Popojutrze to jedyny inkubator w Polsce wybrany przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej do wspierania Innowacji Społecznych w obszarze „Kształcenie”.
https://popojutrze2.pl/

Skontaktuj się z nami

kontakt@innyrytm.pl

Back to top of the page